Dado filettato trapezoidale EKSM 14X3 destro acciaio D30L21